Movie Trailer of Kesari

Director: Anurag Singh <br/>Cast: Akshay Kumar, Parineeti Chopra, Suvinder Vicky, Vansh Bhardwaj, Surmeet Singh Basra, Ajit Singh Mahela, Sandeep Nahar, <br/>Harvinder Singh, Rakesh Sharma, Adhrit Sharma, Vivek Saini, Harbhagwan Singh, Rajdeep Singh Dhaliwal, Gurpreet Toti <br/>Harry Brar, Pali Sandhu, Vikram Singh Chauhan, Gagneet Singh, Vikram Koccher, Edward Sonnenblick <br/>Release Date: 29 March, 2019

More trailers from Kesari